tęczowa kraina

70 tekstów – auto­rem jest tęczo­wa kraina.

Chcesz czy nie, wspom­nienie i tak znaj­dzie Cię. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 maja 2013, 00:00

Roz­pa­miętując sa­mois­tnie wra­casz do wspomnień. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 maja 2013, 01:10

Obiekt wes­tchnień - ni­by blis­ki, ale jed­nocześnie od­legły jak gwiaz­dy w galaktyce... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 maja 2013, 02:34

Spra­wied­li­wiej być sin­glem i kochać się w kimś, niżeli tkwić w związku bez przyszłości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 lutego 2013, 23:53

Wyszło jak zaw­sze, ich słowa były prawdą: nie pier­wszy raz nie­szczęśli­wie się zakochałaś. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 września 2012, 00:35

Zro­bić coś sza­lone­go w gro­nie zna­jomych to nap­rawdę nic trudnego! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 lipca 2011, 23:31

Pil­nuj się! Oz­nacza inaczej: trzy­maj swoją dupę na miejscu. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 15 maja 2011, 13:57

Dlacze­go nie możesz dać więcej po­wodów abym mogła cię zro­zumieć ? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 grudnia 2010, 01:47

Na­pisać życiorys ale ze swo­jego praw­dzi­wego życia nie udawanego. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 listopada 2010, 23:49

Przy­jaźń może być z wielu źródeł . 

myśl
zebrała 21 fiszek • 7 listopada 2010, 15:26
tęczowa kraina

Z roku na rok starsza, z większym bagażem doświadczeń. :D

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tęczowa kraina

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność